Letos méně administrativy
Výzvy k podání žádostí k programu Můj klub vyly otevřeny od pondělí 8. října a uzavřely se posledním říjnovým dnem. Celkově v něm byla alokována částka 1,5 miliardy korun. Jde o podporu, která směřuje přímo do tělovýchovných jednot a klubů.
Sportovní veřejnost velmi pozitivně ohodnotila zejména snížení administrativní náročnosti při vyplňování žádostí. Právě proti narůstající byrokracii ČUS dlouhodobě bojovala. MŠMT se podařilo najít konečně optimální řešení, administrativa je tak o hodně jednodušší. V minulém roce musely kluby dávat kluby hodně času a energie do vypracování podkladů.
starý míč
Tento rok tak například zástupci jednotlivých klubů a jednot nemuseli předkládat výroční zprávu, stanovy, výpisy z trestního rejstříku, ani aktuální potvrzení z banky.
Na provoz a údržbu se opět nemyslelo
Největší problémy spatřují zástupci České unie sportu vtom, že v rámci programu Můj klub se sloučily dotace na děti s prostředky na údržbu a provoz sportovních zařízení. Oprávněným žadatelem je jednota nebo klub, ve kterých je nejméně dvanáct osob mladších 23 let.
Výše podpory nezohledňuje hodnotu majetku, což je opravdu nevhodné. Co mají dělat sportovní kluby, které mají nákladný provoz kvůli zastaralým hřištím, ale mají mezi členy menší podíl mládeže? To je běžný obraz menších tělovýchovných jednot na vesnicích. Podle veškerých údajů se ocitlo v takové situaci kolem dvou tisíc klubů a jednot.
roh hřiště
Právě na tuto skutečnost, že ani na příští rok nebyla vypsána podpora na údržbu, si zástupci jednotlivých klubů a jednot stěžují nejvíce. Však průměrné stáří sportovišť v České republice je 48 let. Převážně se jedná o ekonomicky náročný majetek na provoz.
Například na Karlovarsku si nemohlo o podporu zažádat zhruba 48% klubů, protože nemají dvanáct dětí. Jsou rády, když jim na tréninky chodí pravidelně třeba šest nebo sedm dětských sportovců.
 

Sportovní kluby žádaly o dotace, ubylo byrokracie, ale nezohlednil se majetek
Ohodnoťte příspěvek